Webinar -Autisme og Angst

Event dato:
1. aug. 2021 - 16. okt. 2021

kun for Autismeforeningens medlemmer

Ved specialpædagogisk konsulent Anne Høgh, Autismecenter Nord-Bo:

Deltagerne blive introduceret til de bagvedliggende årsager til at børn, unge og voksne med autisme ofte udvikler angst eller oplever situtationer og begivenheder som angstfyldte. Underviseren vil, ud fra forskellige modeller, fortælle om de typiske ”angst-triggere” og om de forhold hos den enkelte, der har indfyldelse på éns måde at takle udfordringer i hverdagen på. Der vil ligeledes blive givet bud på de pædagogiske metoder der kan minimere angsten.