Generalforsamlingsaften er AFLYST og udskud til et senere tidspunkt!

Event dato:
20. mar. 2020 - 31. mar. 2020

Generalforsamlingsaften den 19. marts 2019

AFLYST!

Region Sjælland hat lukket for udlejning af lokaler. Derfor skal vi finde et nyt lokale og et nyt tidspunkt for generalforsamlingsaftenen.

 

 

Sted: Salen ’Konferencen’ i hovedbygningen, 2. sal, Psykiatrien Syd – Oringe, Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg. Følg Færgegårdsvej helt fem til den gamle hovedbygning med trappetårnet, indgang 21.

Kl. 18.00 - 20.00 Foredrag ved socialrådgiver Ulla Kjer

Find vej igennem sagsbehandlingsregler og ankemuligheder

Er du også ofte tæt på at opgive sagsbehandlingssystemet? Fordi junglen er uoverskuelig og udfordringer har du nok af i forvejen? Foreningens egen socialrådgiver, Ulla Kjer, kommer og hjælper dig med at blive klædt på til at møde systemet. Så du kender både dine rettigheder og pligter og ved, hvilke muligheder, du har, hvis ikke sagen forløber, som den skal.

Tilmelding er ikke nødvendigt, men velkomment mht. bestilling af sandwich, te og kaffe. Tilmeld dig gerne på autismestorstroem@outlook.dk.

 Fra ca. kl. 20.00 gennemføres

Generalforsamlingen

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab.
4. Behandling af forslag fra bestyrelsen
5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

Der er 2 bestyrelsesposter for en 2-årig periode på valg.  
Derudover skal vælges 2 nye suppleanter.

  1. Valg af tre medlemmer til repræsentantskabet + 1 suppleant
  2. Valg af revisor
    Bestyrelsen foreslår at fortsætte med Lars Kristensen og Lars Hagens
  3. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. 4.marts.2020. Indkomne forslag sendes til autismestorstroem@outlook.dk