Landsforeningen Autisme, Kreds Trekanten

 

Bestyrelsen, april 2019

Bestyrelsesformand og Repræsentantskabet delegeret

Dorte Schandorph Jensen                             

 

Næstformand

Dorthe Binzer Hansen

 

Sekretær og Repræsentantskabet delegeret

Lone Vejby Geil

 

Kasserer og Repræsentantskabet delegeret

Lena C. Juhler

 

Medlemskontakt og Koordinator for bisidderordningen

Annette Christiansen 

Email: annettechristiansen64@gmail.com

 (obs: Det er desværre endnu ikke lykkkedes at finde nogle bisiddere. Derfor kan dette ikke tilbydes i foreningen p.t.)

 

Ansvarlig for hjemmeside og suppleant for Repræsentantskabet

Lisa Mylius Berrig

 

Suppleant til bestyrelsen

Line Andresen

 

Revisor

Henning Hansen