Bestyrelse

Hele bestyrelsen

Stående fra øverste venstre hjørne: Erling Friis Egelund (suppleant), Tine Rasmussen, Flemming Rasmussen (næstformand), Cecilie Johansson, Mads Ahola, Nete Søgaard
Siddende: Rigmor Madeleine Lond (Kredsformand) og Katja Brandt Nielsen
Fraværende: Rustan Peterson (suppleant)