Q&A om medlemskab i Landsforeningen Autisme

 

 


Q: Skal begge forældre være medlem eller er det nok, at én er medlem?

A: Det er helt op til din familie at vurdere, hvor mange af familiens medlemmer, som I ønsker skal være medlem af Landsforeningen Autisme. Det er dog kun den person, hvis navn står på medlemskabet, som kan gøre brug af foreningens tilbud.  

Q:Skal børn også meldes ind i Landsforeningen Autisme? 
A: Børn under 18 år hører under deres forælder/forældres medlemskab. 

Q: Kan jeg melde mig ind og ringe på vegne af mit voksne barn med autisme?
A: Hvis du har et barn over 18 år med autisme, som ikke selv ønsker eller kan gøre brug af foreningen, er du som forælder velkommen til at melde dig ind i Landsforeningen Autisme og benytte foreningens tilbud på vegne af dit barn. 

Q: Jeg er voksen autist, hvilket medlemskab skal jeg vælge?
A: Hvis du er fyldt 18 år og selv har autisme, har du mulighed for at melde dig ind i Landsforeningen Autisme.
Hvis du melder dig ind som medlemstype ’Bruger’ i Landsforeningen Autisme bliver du samtidig automatisk tilknyttet Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne og gratis tilknyttet den lokale kreds tætteste på dig. 
Læs mere om Autisme- og Aspergerforeningen for voksne her. 

Q:Hvad Autisme Universet UNIKA?
A:Dette medlemskab kan tilvælges af børn med autisme og deres søskende og inkluderer Landsforeningen Autismes Børne- og ungdomsmagasin, som bliver udgivet 3-4 gange om året. Autismeuniverset UNIKA er skrevet af unge mennesker med autisme og retter sig mod andre børn og unge med autisme og deres søskende. 

Q:Hvad er Autisme Ungdom?
A: Autisme Ungdom er Landsforeningen Autismes Ungdomsorganisation. Det er en selvstændig forening for unge mellem 13-30 år, som har autisme eller er pårørende. Det koster 75 kr om året, at være medlem af foreningen. Voksne over 30 år, kan være støttemedlemmer uden medlems-rettigheder i Autisme Ungdom. Et medlemskab af Autisme Ungdom er ikke et medlemskab af Landsforeningen Autisme. Vi anbefaler, at man melder sig ind i begge foreninger.  

Læs mere om Autisme Ungdom her.