Landsforeningen Autisme

 

Landsforeningen Autisme blev stiftet i 1962 af en gruppe forældre i samarbejde med fagfolk.

Det samarbejde kendetegner fortsat foreningen. Landsforeningen Autisme har desuden et samspil med pårørende, brugere, skoler/institutioner, kredse, handicaporganisationer, kommunalpolitikere og Folketinget.

Opbygning

Vi er en demokratisk forening med lokalt valgsystem.

Den øverste ledelse er Landsformand Brian Andersen og den øvrige hovedbestyrelse. Disse vælges for en to-årig periode, og deres opgave er at nedsætte de respektive udvalg, politiske retningslinjer og ikke mindst sekretariatet i organisationen.

Landsforeningen Autisme har tæt på 13.000 medlemmer og bidragsydere.
 

Foreningens virke

Landsforeningen Autisme favner bredt indenfor: Informationsarbejde, kurser og konferencer for medlemmer og fagfolk, beskæftigelses- og botilbud og medlemsstøtte.

Foreningens politiske arbejde spænder vidt. Fra tilblivelse af love til opfølgning af den aktuelle, politiske dagsorden, som berører vores målgruppe. Det er blandt andet inklusion, fleksjob- og førtidspensionsreform, beskæftigelse. 

Gennem artikler, pressemeddelelser, debatindlæg, kampagner, høringsvar, ministermøder og samarbejde med danske handicaporganisationer – følger vi op på aktuelle sager til gavn for vores målgruppe. 

Foreningen er landsdækkende med 16 kredse fordelt over hele landet samt en på Grønland.

Målsætning 

Landsforeningen Autisme vil udbrede kendskab til autisme og forståelse for de vanskeligheder, autisme medfører. Vi repræsenterer mennesker med autisme: Børn, unge og voksnes interesser overfor samfundet både lokalt og landsdækkende.

Vi ønsker at støtte og vejlede mennesker med autisme og pårørende til børn, unge og voksne med autisme.

Vi ønsker at virke for oprettelsen af og støtte til nødvendige børnehave- og skoletilbud, opholdssteder, bofællesskaber, beskæftigelsestilbud og andre aktiviteter som idræt og kulturelle tilbud til mennesker med autisme. 

Vi vil sikre kvaliteten af tilbud til mennesker med autisme, og sørge for, at de tager udgangspunkt i den enkeltes behov. Vores målsætning er at skabe de bedste vilkår for alle autistiske mennesker.

SIKON

SIKON er Landsforeningen Autismes kursus- og konference-afdeling.
SIKON afholder hele året igennem flere kurser til både forældre, fagfolk og mennesker med autisme. Du kan se kurserne hos SIKON her.  

SIKON-konferencen: Ud over at holde kurser, står SIKON hvert år bag en stor autismekonference, hvor omkring 800 fagfolk, forældre og mennesker med autisme mødes til to dage med oplæg, debat og udveksling af viden fra autismeområdet. 
Læs mere om SIKON-konferencen her og se oplægsholdere til næste års konference. 

Det Nationale Autismeinstitut

Det Nationale Autismeinstitut er en del af Landsforeningen Autisme. 
Besøg Det Nationale Autismeinstitut her.

 

Højtoft

Det private botilbud Højtofts formål er at tilbyde samarbejde/vejledning og bolig til voksne mennesker med autismespektrumsforstyrrelser. Højtoft er etableret af Landsforeningen Autisme, der står som stifter af Fonden Højtoft.
Besøg Højtoft her. 

Autisme- og Aspergerforeningen for voksne

Landsforeningen Autisme har et særligt tæt samarbejde med Autisme- og Aspergerforeningen for voksne. Det er en forening, der fungerer som en kreds i Landsforeningen Autisme, hvor alle med autisme kan være medlemmer.
Medlemmer af Autisme- og Aspergerforeningen for voksne er også medlemmer af Landsforeningen Autisme. 
Find Autisme- og Aspergerforeningen for voksne på hjemmesiden her. 

Autisme Ungdom 

Autisme Ungdom er Landsforeningen Autismes Ungdomsorganisation. Det er en selvstændig forening for unge mellem 13-30 år, som har autisme eller er pårørende. Voksne kan være støttemedlemmer af foreningen. 
Besøg Autisme Ungdom her.