Arv, testamente og bårebidrag

 

Du kan støtte Landsforeningen Autisme ved at oprette et testamente, der bestemmer, at Landsforeningen Autisme skal arve efter dig. Hvis du ikke efterlader dig arvinger eller har lavet testamente, går din formue til statskassen efter din død.

 

Landsforeningen Autisme er som humanitær organisation godkendt og fritaget for at betale arveafgift – hele arven går dermed ubeskåret til foreningens formål.

Alle kan oprette et testamente. Så bestemmer man selv, hvad der skal ske med det, man efterlader sig. Det giver ro i sindet at vide, hvad man vil gøre, og det er en lettelse for de efterladte i en tung situation. De skal ikke belastes af, at skulle træff e beslutninger, som måske ikke er overensstemmelse med din ånd og vilje. I testamentet kan arvebeløbet øremærkes til bestemte ting. Der kan også afsættes et bestemt beløb i form af et legat.

Der er mange formelle regler, der skal overholdes, før et testamente er gyldigt. Landsforeningen Autisme anbefaler derfor, at du kontakter en advokat for at få hjælp til at udfærdige et korrekt testamente, der sikrer, at din formue tilfalder de personer, foreninger eller formål, du har ønsket.

Såfremt du ønsker at Landsforeningen Autisme skal arve dig helt eller delvist betaler Landsforeningen Autisme sagsomkostningerne for oprettelse af testamente. 

Forudsætningen herfor er alene, at testamentet bliver oprettet hos en af Landsforeningen Autisme udpeget advokat.

"Giv penge til Landsforeningen Autisme med et legat"

Det er muligt at give et beløb til Landsforeningen Autismes arbejde med et såkaldt legat i dit testamente. Legatet til Landsforeningen Autisme er et fikseret beløb, og ændrer således ikke på, hvem der i øvrigt arver efter dig (du kan læse mere om legater her). Vi har indgået et samarbejde med Legal Desk, så du gratis kan lave et legat, der tilgodeser Landsforeningen Autisme.

Du kan oprette legatet, uanset om du allerede har oprettet et testamente eller ej. Du kan prøve det helt gratis, lige så mange gange du vil og det bliver ikke bindende, før du vælger at underskrive det fysisk.

Bårebidrag

Ved bisættelse eller begravelse kan det være afdødes eller nærmeste pårørendes ønske at støtte Landsforeningen Autisme med et bidrag i stedet for blomster. 

Hvis man ønsker at støtte med et bidrag, kan man gøre opmærksom på det i dødsannoncen i avisen. 

Man kan f.eks. skrive: I stedet for blomster bedes man betænke Landsforeningen Autisme: bankkonto 5323 – 0319209, mærket afdødes navn.

Betaler du via homebanking/netbank skal du i feltet: "Meddelelse til modtager" skrive afdødes navn, navn og adresse på nærmeste pårørende samt dit eget navn og adresse.

Landsforeningen Autisme sender herefter et takkebrev til hver bidragsyder samt nærmeste pårørende. 

Af brevet til nærmeste pårørende vil også fremgå navne på alle, der har givet et bidrag samt det totale bidrag.

Testamente

Du kan også støtte Landsforeningen Autisme på langt sigt ved at have os i tankerne, når du skriver dit testamente. Vi har indgået et samarbejde med virksomhederne Dokument 24 og Legaldesk, som gratis vil hjælpe dig med at donere arv til os.

Testamente – her fordeles al arv Mange danskere vælger at oprette et testamente, der fordeler al arv. I testamentet kan du vælge at donere hele eller dele af din arv til Landsforeningen Autisme. Du kan således give os noget af din arv og give resten af arven til andre arvinger i testamentet. Testamentet er enkelt at oprette, når du vælger at oprette testamentet hos Dokument 24. Testamentet er gratis, når vi bliver indsat som arving. Du opretter testamentet ved at trykke her.

Legat – her gives kun arv til os Nogle danskere vælger at oprette et legat i stedet for et testamente. Når du opretter et legat, giver du Landsforeningen Autisme et beløb af din arv. Legatet kan oprettes uanset, om du har et testamente i forvejen, og du finder vores gratis formular til legater her.

Underskrift af dokumenter Testamenter og legater skal skrives under foran notar eller foran to vitterlighedsvidner for at være juridisk gyldige. Du vil modtage yderligere forklaring til underskrift af dokumenterne, når du modtager disse fra Dokument 24 eller Legaldesk.

Landsforeningen Autisme er en godkendt humanitær organisation, og er derfor fritaget for at betale arveafgift - hele arven går dermed ubeskåret til foreningens formål.

 

Disclaimer: I teksten her en kommerciel virksomhed, som Landsforeningen Autisme samarbejder med omtalt. Vores samarbejdspartnere muliggør Landsforeningen Autismes arbejde for at skabe de bedst mulige vilkår for autister/mennesker med Autisme fx ved at deltage i projekter, give økonomisk støtte, stille produkter eller rabat til rådighed for vores medlemmer, annoncere i vores blad osv. At Landsforeningen Autisme har samarbejdspartnere betyder ikke at foreningen anbefaler samarbejdspartneres produkter, metoder, behandlingsformer eller andre ydelser.  
Landsforeningen Autismes hovedbestyrelse vedtog d. 6. marts 2022, at dette skal klargøres, når samarbejdspartnere nævnes, således at der ikke opstår tvivl om foreningens samarbejder.