Rådgivning

 

Medlemmer af Landsforeningen Autisme kan få rådgivning på telefon og mail af foreningens socialrådgiver Ulla Kjer.

Hun kan hjælpe med støtte, hjælp til selvhjælp og vejledning på socialområdet i forhold til gældende lovgivning og rettigheder på autismeområdet.

Landsforeningens socialrådgiver Ulla Kjer har træffetid:

  • mandag, torsdag og fredag mellem kl. 9-12
  • tirsdag mellem kl. 16-19

Tlf. 70 25 30 68
Mail: social@autismeforening.dk 

 

Hjælp til selvhjælp

Den gratis socialrådgivning er overordnet hjælp til selvhjælp. Det betyder, at du kan blive vejledt i; reglerne på et givent område, hvornår du er berettiget til en ydelse – eller hvilke oplysninger kommunen har behov for i en bestemt ansøgning.

 

Artikler om gældende lovgivning

Landsforeningens socialrådgiver Ulla Kjer skriver flere artikler vedrørende gældende lovgivning og ny lovgivning, til brug for foreningens medlemmer.

Du kan finde alle artiklerne i vores Videncenter her.

Find en skabelon til en fuldmagt her.  


Ekstra hjælp

Har du brug for at få en professionel gennemgang af din sag eller bistand på møder?
Så er det muligt at købe ekstra hjælp hos Landsforeningen Autismes socialrådgiver. Det kan være aktuelt i situationer, som ikke kan løses over telefonen; f.eks. hvis du ønsker at socialrådgiveren skal:

  • deltage i møder med kommunen
  • holde eksterne oplæg om lovgivningen på socialområdet

Prisen er 1300 kroner pr. time (medlemmer af foreningen betaler kun halv time pris: 650 kroner)

 

Støttetelefon hver tirsdag!

Har du brug for et godt råd eller for at få vendt din situation med nogen, der har autisme tæt inde på livet ligesom dig selv? 

Landsforeningen Autismes 'Støttetelefon' er åben hver tirsdag fra 16.00 - 19.00 for medlemmer, der har brug for en snak, gode råd eller vejledning. 

Ring på telefon 70 20 42 85 eller 70 20 40 82. 

Læs mere om 'Støttetelefonen' her. 

 

Hvordan søger man?

Der er ingen formelle krav til en ansøgning hverken ifølge Retssikkerhedsloven, Forvaltningsloven eller Lov om social service.

Til gengæld står der klart i lovene, at kommunen er forpligtet til at yde rådgivning og støtte, samt skal kommunen være opmærksom på, om borgeren har brug for anden hjælp evt. efter anden lovgivning.

Det betyder, at den rådgiver (kommunal sagsbehandler), man retter henvendelse til, i princippet skal have viden om lovgivningen generelt.

En ansøgning kan rettes mundtligt til rådgiveren, der skal sørge for at notere det relevante, eller man kan lave en skriftlig ansøgning.

Det sidste kan være en god idé, hvis man vil være sikker på at få sine relevante oplysninger med. En skriftlig ansøgning har desuden den fordel, at der samtidig foreligger dokumentation for det ansøgte.

Det er ikke nødvendigt at være god til at skrive eller at skrive en lang flot ansøgning – hellere så kort som muligt – men det væsentligste skal fremgå:

• Hvad søger du?
• Hvad er årsagen?
• Dokumentation

Dokumentationen kan være at henvise til udtalelser fra børnepsyk., børnehave, skole eller andet, især hvis det er første ansøgning, og man gerne vil beskrive, hvorledes barnet fungerer.

Anden dokumentation kan være kopi af et kursus, lægeerklæring, medicinregninger m.m. – afhængig naturligvis af, hvad der søges.

Der kan ikke stilles krav om en diagnose, for at kommunen yder rådgivning og støtte.