Socialrådgiver

 

Medlemmer af Landsforeningen Autisme kan få rådgivning på telefon af vores socialrådgiver Charlotte Nielsen.

Hun kan hjælpe med støtte, hjælp til selvhjælp og vejledning på socialområdet i forhold til gældende lovgivning og rettigheder på autismeområdet.

Du kan ringe til socialrådgiver Charlotte Nielsen på disse tidspunkter:

  • Mandag til torsdag kl. 10-12, samt tirsdag også kl. 17-19

Tlf. 61284577

Eller skrive en mail til: socialraadgiver@autismeforening.dk

Det er ikke muligt at henvende sig og bestille tid. Husk kun at ringe i åbningstiden. 

Hjælp til selvhjælp

Den gratis socialrådgivning er overordnet hjælp til selvhjælp. Det betyder, at du kan blive vejledt i reglerne på et givent område, hvornår du er berettiget til en ydelse – eller hvilke oplysninger kommunen har behov for i en bestemt ansøgning.

 

Artikler om gældende lovgivning

Landsforeningens socialrådgiver skriver flere artikler vedrørende gældende lovgivning og ny lovgivning, til brug for foreningens medlemmer.

Herunder kan du finde artikler fra forskellige områder: 

Børn og unge:

Anden bolig eller indretning af bolig

Betaling for døgntilbud

Den børnefaglige undersøgelse & forældreevneundersøgelse

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste

Efterskoler

Efterskoler med ASF erfaring

Familievejlederordning

Forældrepålæg

Inklusion i folkeskolen

Merudgiftsydelse til børn

Støtte til søskende

Tilskud til pasning i daginstitution

Tvangsfjernelse

Undervisningstilbud efter Folkeskoleloven

Børn, unge og voksne: 

Aflastning

Muligheder for behandling

Bisidder

Børneopsparing

Efterværn - støtte til unge mellem 18 og 22 år

Ferier

IT-rygsæk

Ledsagelse

Ungdomsuddannelse på forlænget tid

Voksne: 

Bomuligheder for voksne

Digital post og digital selvbetjening

Forsørgelsesydelser

Job og handicap

Kan jeg sikre mit voksne barn?  

Merudgiftydelse til voksne

Opsparing til folkepension

Tilskud til husleje. Kontanthjælpsloft

Diverse:

Individuel boligstøtte

Klagemuligheder og klageadgang 

Nye klageregler 2018

Politianmeldelse af personer med autisme

Rådgivningsmuligheder og klageadgange

Støtte- og klagemuligheder 

Ydelser med tilbagevirkende kraft

Du kan finde alle artiklerne i vores Videncenter her.

Find en skabelon til en fuldmagt her.  

 

Hvordan søger man?

Der er ingen formelle krav til en ansøgning hverken ifølge Retssikkerhedsloven, Forvaltningsloven eller Lov om social service.

Til gengæld står der klart i lovene, at kommunen er forpligtet til at yde rådgivning og støtte, samt skal kommunen være opmærksom på, om borgeren har brug for anden hjælp evt. efter anden lovgivning.

Det betyder, at den rådgiver (kommunal sagsbehandler), man retter henvendelse til, i princippet skal have viden om lovgivningen generelt.

En ansøgning kan rettes mundtligt til rådgiveren, der skal sørge for at notere det relevante, eller man kan lave en skriftlig ansøgning.

Det sidste kan være en god idé, hvis man vil være sikker på at få sine relevante oplysninger med. En skriftlig ansøgning har desuden den fordel, at der samtidig foreligger dokumentation for det ansøgte.

Det er ikke nødvendigt at være god til at skrive eller at skrive en lang flot ansøgning – hellere så kort som muligt – men det væsentligste skal fremgå:

• Hvad søger du?
• Hvad er årsagen?
• Dokumentation

Dokumentationen kan være at henvise til udtalelser fra børnepsyk., børnehave, skole eller andet, især hvis det er første ansøgning, og man gerne vil beskrive, hvorledes barnet fungerer.

Anden dokumentation kan være kopi af et kursus, lægeerklæring, medicinregninger m.m. – afhængig naturligvis af, hvad der søges.

Der kan ikke stilles krav om en diagnose, for at kommunen yder rådgivning og støtte.