Indlæser

Autisme og spiseforstyrrelser

Event dato:
26. sep. 2019 - 26. sep. 2019

 

Autisme og spiseforstyrrelser

 

Der er en begyndende opmærksomhed på sammenfald mellem piger og drenge med spiseforstyrrelser og autisme. Forholdet kræver en omfattende afdækning, så man ikke fejlvurderer enten autismen eller spiseforstyrrelsen. En del piger og drenge spiser meget usundt og har et stort behov for sukker og lette kulhydrater. Omvendt ser vi også piger og drenge, som har et meget ensidigt spisemønster, og som begynder at kontrollere deres madindtag i en grad, som kan munde ud i en regulær spiseforstyrrelse.

Kurset er praksisorienteret og indeholder nyeste viden om piger og drenge med autisme og spiseforstyrrelser.
Kurset giver en introduktion til anoreksi, bulimi og BED med størst fokus på anoreksien og en grundlæggende forståelse for den autistiske tænkning hos pigerne og drengene.

Autister har svært ved at være en del af det sociale fællesskab. De har ofte lavt selvværd og anderledes sociale kompetencer end deres jævnaldrende. De mangler strategier til at være sammen med andre. Nogle af dem føler sig “hævet over andre” og kan udvise en form for arrogance, mens andre er båret af en følelse af at være forkert det meste af deres liv.

Ofte bliver de misforstået eller mistolket, og der bliver stillet krav til dem, som de har svært ved at indfri. Deres sårbarhed kan være svær at gennemskue og afhjælpe, og de udvikler derfor følgetilstande, som fx spiseforstyrrelser, der kan være meget svære at behandle.
Kurset giver inspiration til, hvordan vi bliver bedre til at forstå og hjælpe pigerne og drengene videre.

 

Målgruppe

Forældre og pårørende til piger og drenge med spiseforstyrrelser og madproblematikker.

Kursusleder/underviser

Christina Sommer,
psykologisk konsulent

1 dags kursus

26. september 2019 kl. 9.30 - 16.00
Høje Taastrup

Deltagerantal

Max. 24 kursister

Pris

Kr. 2.500,- pr. deltager, som dækker kursusmaterialer og forplejning.

Kontakt

Lotte Irlind
kursus@autismeforening.dk
eller tlf. 20 57 63 30

Tilmelding

Tilmeld dig ved at maile navn, adresse, tlf. + evt. institution til kursus@autismeforening.dk
(+ EAN nr., kommune og kontaktperson hos kommunen - hvis kommunen skal betale kurset)