Selvforståelseskursus for unge med autisme

Event dato:
21. aug. 2019 - 31. okt. 2019

Et forløb for unge der har brug for viden om, hvad autismen kan betyde i deres hverdag.

Vi indleder med at få en fælles forståelse af autismen. Herefter introduceres de unge til, hvordan vi kan arbejde med stresshåndtering. Vi anvender den stressprofil, der er udviklet af psykologerne Bo Hejlskov og Trine Uhrskov. Metoden er kvalificeret ved, at den er målrettet unge med autisme. Den er visuel og der kan arbejdes med stressreduktion ud fra modellen.

Forløbet er tilrettelagt over 10 uger og udgangspunktet er fremmøde én gang pr. uge. Den enkelte skal visiteres til forløbet, hvilket sker mellem kommunal sagsbehandler og kursusleder Dorthe Hölck.
Visitationen sker for at sikre, at den unge har de kognitive forudsætninger, som kræves for at følge dette kursus.
Kursusgangene er tilrettelagt på følgende måde:
De første seks gange foregår samlet for de fire kursister. Vi mødes fra kl. 10.00 til 12.00
Fokus er på at udvikle forståelsen for, hvordan autismen og stress kan påvirke fx under et uddannelsesforløb, et arbejde eller i sociale kontekster.
De sidste fem gange er individuelle rådgivningsforløb – fokus er på at udvikle en stressprofil eller en guide til brug på uddannelsesstedet eller på arbejdsmarkedet. Denne rådgivning er på max én time pr. gang pr. ung.
Hvis det giver mening inviterer vi den kommunale sagsbehandler med til sidste rådgivning. Formålet er at støtte den unge i at videregive den viden, kurset har givet.

 

Målgruppe

Normaltbegavede unge autister mellem 18-30 år, der skal i gang med uddannelse, afklaringsforløb eller lignende.

Undervisningsform

Kombineret gruppeforløb og individuel rådgivning med fire kursister.

Tid og sted

Kursusstart torsdag 25. april 2019 kl. 10
Kurset slut mandag den 26. juni 2019
Kurset afholdes i Århusområdet.
De konkrete tider udleveres ved tilmelding.
Dette kursus bliver også holdt i efteråret 2019.

Kontakt

Lotte Irlind
kursus@autismeforening.dk
eller tlf. 20 57 63 30

Tilmelding

Tilmeld dig ved at maile navn, adresse, tlf. + evt. institution til kursus@autismeforening.dk
(+ EAN nr., kommune og kontaktperson hos kommunen - hvis kommunen skal betale kurset)