Skolefravær og social isolation

Event dato:
25. nov. 2019 - 25. nov. 2019

Skolevægring og social isolation er ord, der ofte forbindes med børn, unge og voksne, der lever med en diagnose på autismespektret.

Undersøgelser peger på, at i kølvandet på skolevægring og isolation følger varigt nedsat livskvalitet, ringe selvhjulpenhed og ekstremt nedsat deltagelse i det
omgivende samfund.

  • Hvad skyldes skolevægring, social isolation og generelt fravær af deltagelse?
  • Hvordan udvikler vi forebyggende og støttende indsatser for børn, unge og voksne med autisme?

Kom og få svar på disse spørgsmål af en række eksperter og grib mulighed for at netværke med andre, der har interesse og indsigt i autismeområdet.


Pris

kr. 795,-
inkl. morgenmad, frokost, kaffe/te og kage

Dato: 25. november 2019
Tid: kl. 10.00 - 16.30
Sted: ODEON, Odense

 

Tilmelding

Tilmeld dig ved at maile navn, adresse, tlf. + evt. institution til kursus@autismeforening.dk

(+ EAN nr., kommune og kontaktperson hos kommunen - hvis kommunen skal betale kurset)