Social Stories

Event dato:
15. nov. 2019 - 15. nov. 2019

Deltagerne får viden om principperne bag Social Stories og bliver i stand til at udvikle
Social Stories til brug i deres pædagogiske arbejde.

Social Stories er udviklet af Carol Gray med henblik på at støtte mennesker med autisme
i at håndtere sociale situationer. Målet med anvendelsen af Social Stories er at dele
social information i en form, som mennesket med autisme forstår. Social Stories er altid
formidling af akkurat information på en anerkendende måde.

  • Den teoretiske baggrund for Social Stories
  • Principper og regler for udarbejdelse og anvendelse af Social Stories
  • Gennemgang af cases og eksempler på Social Stories
  • Udarbejdelse af egne Social Stories, med vejledning fra underviser
  • Redskaber til at arbejde videre med anvendelse af Social Stories i egen praksis

Målgruppe

Professionelle, som arbejder med børn og unge med autisme.

Kursusleder/underviser

Linda Schwartz Larsen, faglig chef,
Det Nationale Autismeinstitut.
Uddannet af Carol Gray.

Dato

15. november 2019 kl. 9.00 - 16.00

Sted: Høje Taastrup

Pris

Kr. 2.500,- pr. deltager, som dækker kursusmaterialer og forplejning.

Kontakt

Lotte Irlind
kursus@autismeforening.dk
eller tlf. 20 57 63 30

 

Tilmelding

Tilmeld dig ved at maile navn, adresse, tlf. + evt. institution til kursus@autismeforening.dk
(+ EAN nr., kommune og kontaktperson hos kommunen - hvis kommunen skal betale kurset)