Stiftende generalforsamling Autisme Ungdom

4. okt. 2019

Kom og vær med til at oprette en ny ungdomsorganisation: Autisme Ungdom!

Autisme Ungdom er Landsforeningen Autismes ungdomsorganisation for unge mellem 13-30 år. Det er de unges forening, og det er de unge selv, der skaber, driver og styrer foreningen. Autisme ungdom har stiftende generalforsamling Lørdag d. 30. november 2019 kl 11-19 på Kollegiet Vestergade, Vestergade 27, 5750 Ringe. Det bliver foreningens fødselsdag!

Til generalforsamlingen mødes en masse unge mellem 13-30 år, som sammen ønsker at forbedre forholdene for unge med autisme. Det er både unge med autisme og unge pårørende.
De unge skal i løbet af dagen diskutere, hvad foreningens visioner er, hvad hovedformålet med foreningen skal være og hvordan den rent praktisk skal fungere. De skal vælge hvem, der skal lede den nationale del af organisationen, og hygge og få nye venner.

Det bliver en helt vildt spændende dag og vi håber, at der kommer rigtig mange!
Arrangementet bliver holdt på Kollegiet Vestergade, Vestergade 27, 5750 Ringe. Køkkenpersonalet laver kage og sandwich til deltagerne - og de er vant til unge med autisme. 

Tilmelding sker via facebookbegivenheden her
Eller via mail til gitte@autismeforening.dk


OBS og PRAKTISK

Det er Autisme Ungdoms vision at være en inkluderende forening, hvor der er plads til alle uanset diagnoser og funktions-niveau. Derfor forsøger de unge at tage så mange hensyn som overhovedet muligt og vi i Landsforeningen Autisme støtter og hjælper så godt vi kan.

De unge har selv søgt penge - så Autisme Ungdom betaler rejsen til og fra mødet, for alle skal have lige muligheder for at deltage. Det er muligt at blive samlet op i bil fra Odense og blive hentet til fods på Ringe St.
Det koster 75 kr, at deltage til mødet. Prisen dækker frokost, kage og aftensmad. Så alle der spiser med skal betale. Der kommer på dagen en mobilpay konto og et kontonummer, man kan betale til. 

Har du spørgsmål - så kontakt Gitte Velling, der arbejder i Landsforeningen Autisme på gitte@autismeforening.dk.
- Har du mad, du ikke kan tåle, synes har en ubehagelig konsistens, ikke spiser af nogen som helst årsag - så bare skriv det. Vi finder ud af at lave noget, ALLE kan spise!
- Har du noget vi skal tage hensyn til fx at du ikke selv taler, men vil skrive hvad du vil sige og få en anden til at læse det op, at du har brug for ekstra pauser, at du har medicin vi skal være opmærksom på, hvad som helst. Så skriv det til Gitte.
- Alle unge mellem 13-30 år er velkomne. Voksne over 30 år er også velkomne, hvis de er med for at støtte en ung fx en forældre eller ældre ven eller bostøtte/mentor. Voksne over 30 kan dog ikke deltage i selve mødet eller stemme.

Ordbog foreningsprog
Under en generalforsamling kan der være ord, man måske ikke har hørt før. Derfor har vi lavet en ordbog, der gør det lettere at følge med.
Du kan finde ordbogen her


Program for dagen:

Kl 11.00-12.00 Velkomst og lær hinanden at kende lege
Kl 12.00-12.45 Frokost
Kl 12.45 Generalforsamling starter

Dagsorden for generalforsamling
Kl 12.45-13.00 Formalia
- Valg af dirigent - der holder talerliste og leder mødet
- Valg af referent - der skriver ned, hvad der besluttes
- Vedtagelse af forretningsorden - som er regler for, hvordan mødet skal forløbe
- Godkendelse af dagsordenen

- Valg af stemmetællere - der tæller stemmer ved afstemninger

Kl 13.00-13.45 Vision og formål
Der har været nedsat en arbejdsgruppe, som fremlægger deres bud på Autisme Ungdoms vision og formål (Altså hvad drømmer foreningen om at ændre, og hvad er det organisationen helt overordnet skal arbejde for). Alle kan komme med forslag til, nye ting der skal med eller ting, der skal ændres. Vi stemmer om alle forslag. Og til sidst vedtager vi det samlede formål og den samlede vision for foreningen.

Kl 13.45-14.00 Pause

Kl 14.00-15.15 Behandling af vedtægter
Foreningens vedtægter er foreningens regler eller love. Det er det demokratiske grundlag for foreningen. Og en beskrivelse af, hvordan foreningen fungerer. Der har været nedsat en arbejdsgruppe, der har skrevet et udkast til vedtægter. I vedtægterne står der blandt andet, hvad foreningen hedder, hvem der kan være med i foreningen, hvordan man stemmer i foreningen, om man har en bestyrelse, en formand/forperson/talsperson og meget mere.
Alle kan komme med nye forslag til vedtægter eller med ændringer til vedtægter.

Kl 15.15-15.45 Pause med kage

Kl 15.45-16.15 Fortsat behandling af vedtægter

16.15-17.00 Fremtidige planer for foreningen
Vi beslutter, hvad foreningen skal lave i den første tid. Mens vedtægterne er meget overordnede bliver det her meget konkret. Skal foreningen besøge på skoler og fortælle om autisme? Skal foreningen have en podcast? Skal foreningen skrive til politikerne og gøre dem opmærksom på noget? Skal foreningen lave kampager? Skal foreningen have en hyttetur eller sommerlejr? Skal foreningen have et mål om at få selvstændige lokale afdelinger rundt om i landet og hvor mange?

Kl 17.00-17.15 pause

Kl 17.15-17.30 Fastsættelse af kontingent
Vi bestemmer, hvad det skal koste, at være medlem af foreningen. For at foreningen kan eksistere skal man kunne betale et beløb for at være medlem, men hvor stort skal det være? Alle kan stille forslag, og vi stemmer om, hvad det skal koste.

Kl 17.30-18.00 Personvalg
Vi vælger folk til de poster (Fx bestyrelse, formand, kasserer), som vi er blevet enige om under vedtægterne, at vi skal have.

Kl 18.00 Generalforsamling er slut

Kl 18.00-19.00 Aftensmad og hygge

Kl 19.00 Tak for i dag!